Diskresjonære mandater

Vår renteforvaltning og den norske aksjeprofilen er også tilgjengelig i form av aktiv forvaltning.

For aksjer er minimumsinnskudd 10 millioner kroner, for renter 50 millioner kroner.

I motsetning til verdipapirfond, der honorarstrukturen er nedfelt i vedtektene,  er aktiv forvaltning basert på individuelle betingelser tilpasset hver kunde. Honoraret vil være avhengig av størrelsen på mandatet, og oppdragsgiver kan velge mellom fast eller avkastningsbasert honorarstruktur.

Tjenesten egner seg for investorer som på grunn av fritaksmodellen har kapitalen organisert i et aksjeselskap, og som ønsker større fleksibilitet for investeringsmandatet. Aktiv forvaltning er ikke underlagt de samme begrensninger i porteføljesammensetning som verdipapirfond.

For privatpersoner vil det være skattemessig gunstig å gjøre sine investeringer gjennom fond.

Aktiv forvaltning er en konsesjonsbelagt tjeneste med et standardisert avtaleverk. Oppdragsgiver/kunde gir forvalter fullmakt til å forvalte kapitalen i henhold til instruks. Kunden vil selv stå som eier av papirene gjennom en egen VPS-konto.