IPS

Du kan nå inngå avtale med Pareto Asset Management om individuell pensjonssparing.

Med en IPS-avtale kan du spare inntil 40 000 kroner i året, og få redusert skatten med inntil 9 600 kroner (i 2017). Skatten skal først betales når du tar pengene ut av ordningen ved pensjonsalder, ved at utbetalingen skattlegges som alminnelig inntekt.  

Ved innføringen av den nye IPS-ordningen har myndighetene gitt folk et godt incentiv for å spare mer til egen pensjon, og dermed sikre seg økonomisk fleksibilitet som pensjonist.

Du kan spare på en IPS-konto fra du er 18 til du er 75 år. De oppsparte midlene er låst på kontoen inntil pensjonsalder og du kan starte uttak fra du er 62 år. 

Informasjonen er hentet fra www.vff.no

For etablering eller ytterligere informasjon om IPS, ta kontakt med din kunderådgiver eller send en e-post til post@paretoam.com 

Hvorfor opprette IPS hos oss?

  • Vi er en aktiv forvalter og har som mål å skape god avkastning gjennom aktive investeringsvalg. Dette gjør at våre forvaltere har et nært forhold til dine investeringer, og til enhver tid gjør de valgene de mener gir best langsiktig avkastning.

  • Sparing til pensjon er en langsiktig investering, Det er viktig å velge en forvalter som er langsiktig og kan vise til gode forvaltningresultater over lang tid.

  • Du velger selv hvilke av våre fond som skal inngå i din portefølje. Vi vil imidlertid gi deg råd om sammensetningen av porteføljen tilpasset dine behov.

  • Når du nærmer deg pensjonsalder vil vi hjelpe deg med å gjøre risikoreduserende tiltak, ved å trappe ned aksjeandelen. Slik reduserer vi risikoen for at markedet har falt akkurat når du skal begynne å ta ut pengene.